Aandacht voor mensen!

Alites 

Gespecialiseerd in het opleiden van Loopbaanadviseurs en het coachen van mensen in veranderingsprocessen.Over Alites

Alites leidt loopbaanadviseurs op en biedt coaching aan mensen die te maken hebben met ingrijpende veranderingen in hun (werkzame)leven. We leven in een tijd waarin veranderingen zich in een hoog tempo opvolgen. Steeds meer mensen hebben moeite om het tempo waarmee veranderingen zich voltrekken, van baan veranderen, met pensioen gaan, scheiden, of verhuizen. Het zijn allemaal voorbeelden van situaties die nieuwe mogelijkheden bieden, maar die vaak ook tot onrust leiden.

We willen mensen leren hoe je succesvol een veranderproces doorloopt en nieuwe kansen leert herkennen en aan te grijpen. We realiseren ons dat steeds meer mensen waarde hechten aan zingeving en zelfontwikkeling. Alites is geboeid door de veerkracht van mensen en de natuurlijke aanleg en kwaliteiten die iedere mens in zich draagt. 

Ons uitgangspunt is; je bent oké zoals je bent!

Individuele leergang voor loopbaanadviseurs

In onze leergang voor loopbaancoaches en onze loopbaanbegeleiding ligt de focus op het faciliteren van de eigen kracht en energie van mensen. We werken vanuit een oprechte aandacht. We maken mensen bewust van het potentieel en de kwaliteiten die zij al in huis hebben en bekwamen hen in het optimaal inzetten van deze capaciteiten in hun werk. We leiden je op om de tijd te nemen om je de horizon van je loopbaankandidaten te verruimen en om mensen nieuwe perspectieven te laten ont-dekken. We werken vanuit een waarderend en onderzoekend perspectief. Authenticiteit, aandacht, erkenning en daadkracht zijn onze belangrijkste kernwaarden zowel in onze leergang als in de begeleiding van mensen die ondersteuning zoeken.

Workshop omgaan met veranderingen

De meesten van ons worstelen zich met veel moeite door dit soort periodes heen. Tijdens deze workshop leren we je dat het verloop van veranderingsprocessen in fasen verloopt, dat biedt je een houvast. Je ontdekt nieuwe inzichten en ontwikkelt daardoor nieuwe perspectieven en dat opent nieuwe mogelijkheden. We onderschatten die emoties die daarbij ook vrijkomen niet, het is geen eenvoudig proces. We nemen je stap voor stap mee in de 3 verschillende fasen van veranderingen. 

De workshop is voor iedereen die met een ingrijpende verandering wordt geconfronteerd, dus niet alleen voor mensen die met hun carrière worstelen.