Over Alites

Onze visie

Het is onze overtuiging dat ieder mens behoefte heeft aan erkenning. De behoefte om gehoord, gezien en aangeraakt te worden is universeel. Daarin schuilt ook onze kwetsbaarheid. Vertaald naar het werkzame leven betekent dit dat wij geloven dat mensen op zoek zijn naar zingeving in hun werk. Dat mensen van betekenis willen zijn. Dat mensen het gevoel willen hebben dat ze ertoe doen. De adviseurs achter Alites faciliteren groei- en verandertrajecten van mensen. Uitgangspunt voor ons handelen is onvoorwaardelijke aandacht te willen geven aan datgene wat mensen bezig houdt én we gaan uit van de kracht van mensen. Dat doen we vanuit betrokkenheid. Wij zorgen voor een veilige sfeer waarin mensen zich durven open te stellen. Zo creëren we de ruimte voor zelfinzicht en zelfreflectie en stellen we mensen in staat om hun eigen antwoorden te vinden. We dagen organisaties uit om medewerkers zelf de regie te geven over hun toekomst, hun inzetbaarheid en het vervolg van hun loopbaan.


De adviseurs en trainers

Alites is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde trainers en loopbaancoaches en zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van mensen en organisaties. De trainers van Alites zijn CMI-gecertificeerd. Zij zijn opgeleid in en vertrouwd met de Alites Methode © en zij conformeren zich aan de beroeps- en gedragscodes van onder meer het Noloc.


De historie

Alites bestaat al ruim 20 jaar. Sinds 2000 biedt Alites loopbaanbegeleiding en de Leergang Loopbaancoach aan. In 2013 heeft de oorspronkelijke oprichter, Joop de Kler, de Alites methode © van de hand gedaan. Huidig eigenaar is Dick Tiggelers, het is onze ambitie om bewustzijnsgroei van mensen te faciliteren en nieuwe perspectieven aan te reiken. Ons doel is het vergroten van jouw werkplezier en in het plezier in het leven in het algemeen, door het alsmaar weer ontdekken van nieuwe mogelijkheden. 


De betekenis

Alites betekent gevleugeld nieuws. De naam is ontleend aan de Griekse mythologie. De Alites omvatten vogels zoals adelaars, die tekenen gaven door hun manier van vliegen. Zij waren helpers van de god Apollo. Zij dienden als boodschappers tussen het godenrijk en de mensenwereld. Door middel van hun specifieke vlieggedrag maakten zij aanwijzingen van hun god kenbaar aan de mensen.

In de beeldentaal van de mythen zijn zij het symbool van wijsheid. Kennis en inzicht werden als gevleugeld nieuws naar de mensen overgebracht, opdat zij zichzelf beter leerden kennen en hun zelfkennis zouden omzetten in wijsheid. Het oude Griekenland kende een veelheid aan goden, halfgoden, saters en andere gestalten. De aan god Apollo gewijde tempel in Delphi droeg het motto ‘Ken u zelve’ – een devies dat mooi aansluit bij onze ambities.