Onze visie

Het is onze overtuiging dat ieder mens behoefte heeft aan erkenning. De behoefte om gehoord, gezien en aangeraakt te worden is universeel. Daarin schuilt onze kwetsbaarheid. Vertaald naar het werkzame leven  betekent dit dat wij geloven dat mensen op zoek zijn naar zingeving in hun werk. Dat mensen van betekenis willen zijn. Dat mensen het gevoel willen hebben dat ze ertoe doen.

De adviseurs en coaches achter Alites faciliteren groei- en verandertrajecten van mensen die werkzaam zijn binnen organisaties. Ons uitgangspunt is dat we onvoorwaardelijke aandacht willen geven aan dat wat mensen bezig houdt. Dat doen we vanuit betrokkenheid. Wij zorgen voor een veilige sfeer waarin mensen zich durven open te stellen. Zo creëren we de ruimte voor zelfinzicht en zelfreflectie en stellen we mensen in staat om hun eigen antwoorden te vinden. We dagen organisaties uit om medewerkers zelf de regie te geven over hun toekomst, hun inzetbaarheid en het vervolg van hun loopbaan.

We werken vanuit de filosofie van appreciative inquiry, een wijze van denken en handelen dat uitgaat van de kracht van mensen.

Directie

Sinds 2013 is Dick Tiggelers eigenaar en directeur van Alites.

Het is mijn ambitie om bewustzijnsgroei van mensen te faciliteren, met als doel het vergroten van werkplezier en in het plezier in het leven. Ik wil bijdragen aann het beste in mensen (en organisaties!) naar boven te halen. Mijn aanpak kenmerkt zich door wederkerigheid, creativiteit, vindingrijkheid en daadkracht. 
 
De Alites Methode © is samengesteld door de oorspronkelijke oprichter van Alites, Joop de Kler.

Onze naam

Alites betekent gevleugeld nieuws. De naam is ontleend aan de Griekse mythologie. De Alites waren helpers van de god Apollo. In de gedaante van raven dienden zij als boodschappers tussen het godenrijk en de mensenwereld. Door middel van hun specifieke vlieggedrag maakten zij aanwijzingen van hun god kenbaar aan de mensen.

In de beeldentaal van de mythen zijn raven het symbool van wijsheid. Kennis en inzicht werden als gevleugeld nieuws naar de mensen overgebracht, opdat zij zichzelf beter leerden kennen en hun zelfkennis zouden omzetten in wijsheid. 

Het oude Griekenland kende een veelheid aan goden, halfgoden, saters en andere gestalten. De god Apollo was de zoon van Zeus en Leto. De aan hem gewijde tempel in Delphi droeg het motto ‘Ken u zelve’ – een devies dat mooi aansluit bij onze ambies.

Social Networks