Alites Methode

De mate waarin iemand zich persoonlijk heeft ontwikkeld, is van invloed op zijn functioneren en effectiviteit. Om optimaal te kunnen functioneren is het vinden van een adequate levenshouding van elementair belang: de congruentie tussen wat mensen op het gebied van leven en werken dénken, en wat ze doén.

Er zijn diverse lagen en niveaus van persoonlijke ontwikkeling, zoals omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuigingen, identiteit en spiritualiteit. Deze niveaus en lagen houden verband met elkaar. Op ieder niveau zijn ontwikkelpunten te vinden, waarmee iemand zijn effectiviteit kan vergroten. Het geheel is meer dan de som der delen.

Doen waar je hart en je talent ligt, geeft in je werk het gevoel als een vis in het water te zijn. Naarmate mensen hiertoe meer in staat worden gesteld, voelen ze zich meer in hun element – dat is onze overtuiging. De Alites Methode© en onze visie op persoonlijke ontwikkeling, vormen de pijlers van het gedachtegoed waarop onze aanpak van trajecten en onze Leergangen zijn gebaseerd.

De Alites Methode©

Joop de Kler, van 1998 tot 2013 eigenaar van Alites, is de bedenker van deze methode, welke modulair is opgebouwd. Afhankelijk van de lengte, de aard en de ontwikkeling van het traject, bekijkt de loopbaancoach welke modules relevant zijn om ingezet te worden.

De vier fasen in een loopbaantraject zijn zelfverkenning, persoonlijke toekomstvisie, marktverkenning en marktbenadering. De verschillende fasen kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden; het vertrekpunt hoeft niet per se in de eerste fase te liggen. Iedere loopbaankandidaat krijgt een individueel traject. Wij vinden het vooral belangrijk dat we mensen letterlijk en figuurlijk op verhaal laten komen. De loopbaancoach initieert een proces bij de kandidaat dat leidt tot bewustwording en (zelf-) inzicht, waarbij specifiek een beroep wordt gedaan op de verbeeldingskracht.

Na het intakegesprek starten we met een brede oriëntatie, zodat er voor de kandidaat voldoende inzicht en een begin van een uitzicht ontstaat. Op een zeker moment in het traject zal er behoefte aan versmalling komen; om iets te doen met de verkregen inzichten. Dat is het moment waarop bewust keuzes gaan worden gemaakt en er gestart kan worden met het scherpstellen van een persoonlijke focus op de toekomst. Loopbaankandidaten worden door ons begeleid en ondersteund in hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun persoonlijke keuzes, en de gewenste toekomst ten aanzien van werk.

De Alites Methode© is beproefd in talloze individuele - en groepstrajecten, bij trainingen, bij opleidingen voor loopbaan- en organisatiecoaching en bij interne mobiliteitscentra van opdrachtgevers.

Social Networks