Alites Advies

Ontwikkelen van nieuwe perspectieven

We leven in een tijd waarin steeds meer waarde wordt gehecht aan zingeving en zelfrealisatie in het werk. Alites is geboeid door het potentieel en de natuurlijke aanleg van ieder mens. Je bent oké zoals je bent: dat is ons uitgangspunt.

In onze begeleiding ligt de focus dan ook op het faciliteren van de eigen kracht en energie van mensen. We werken vanuit een oprechte aandacht. We maken mensen bewust van het potentieel en de kwaliteiten die zij al in huis hebben en bekwamen hen in het optimaal inzetten van deze capaciteiten in hun werk. We nemen de tijd om samen met jouw je horizon te verruimen en nieuwe perspectieven. We werken vanuit een waarderend en onderzoekend perspectief. Authenticiteit, aandacht, erkenning en daadkracht zijn onze belangrijkste kernwaarden.

Alites Advies bestaat uit een team van zelfstandig gevestigde trainers en professionals en zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

De loopbaanprofessionals van Alites zijn CMI-gecertificeerd, of volgen momenteel hun certificeringstraject. Zij zijn opgeleid in en vertrouwd met de Alites Methode© zijn lid van  de Noloc (Vereniging voor Loopbaanprofessionals), of het NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches), of van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling) of de OOA (Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs).

Iedere lid conformeert zich aan de beroeps- en gedragscodes van de betreffende beroepsvereniging.

 

Producten en diensten

De mensen achter Alites geven onvoorwaardelijke aandacht aan mensen. Met onze kennis en ervaring leveren wij een werkelijke bijdrage aan de invulling van goed werkgeverschap binnen organisaties. Wij bereiden mensen in organisaties voor op veranderende (markt)omstandigheden en stellen hen in staat daar vroegtijd op te anticiperen. Of indien er directe aanleiding toe is, verantwoord en respectvol te reorganiseren

Onze producten en diensten zijn altijd maatwerk. Een greep uit ons aanbod op individueel -, team- en organisatieniveau:

 

Individueel niveau

 

  • Perspectiefgesprekken met medewerkers en leidinggevenden
  • Talentontwikkeling
  • Managementcoaching

Teamniveau

 

  • Teamontwikkeling en coaching
  • Ontwikkel- en professionaliseringstrajecten
  • Zelfsturing 

Organisatieniveau

 

  • Advies- en interimopdrachten
  • Vergroten van het adaptief leervermogen van organisaties 
  • Licentieabonnementen voor Alites online (ondersteuning van loopbaantrajecten) via internet

 Trainingen en opleidingen

 

Social Networks